Abhidhamma - Pitaka

Abhidhamma - Pitaka
Ena izmed treh večin. deli budov kanona skupaj s Sutta Pitako in Vinaya-Pitaka (glej Tipitaka). NL Zhukovskaya Budizem. Slovar. - M .: Republika. N. L. Zhukovska, V. I. Kornev. 1992.
ena izmed treh večin. deli budov kanona skupaj s Sutta Pitako in Vinaya-Pitaka (glej Tipitaka). NL Zhukovskaya


Budizem. Slovar. - M .: Republika. N. L. Zhukovska, V. I. Kornev. 1992.