Sodelavec

Sodelavec
- Kompleks jamskih templjev v gorah Ajanta na planoti Deccan (srednja Indija), ki so nastali v 2. stoletju. BC. e. - 7 v. n. e. Bilo je 27 naseljenih jam, nekaj ohranjenih Bud. freske in kipi, povezani s 6. c. n. e-VI Kornev budizem. Slovar. - M .: Republ
- kompleks jamskih templjev v gorah Ajanta na planoti Deccan (srednja Indija), ki so nastali v 2. stoletju. BC. e. - 7 v. n. e. Bilo je 27 naseljenih jam, nekaj ohranjenih Bud. freske in kipi, povezani s 6. c. n. e-VI Kornev

budizem. Slov