Avidya

Avidya
(Skt.), Avidzhya (Pali) - .. Nevednost, sinonim - zavajanje (moha). Prvo načelo zla in trpljenja v življenju, t. Da. To je ignoranca ne more videti resnično naravo stvari in narave, nenehno spremenljivost realnosti, negativne vidike samo-osredotočenosti in tako naprej. D. nevednosti kot osnova za vse zaradi delovanja katerega koli bitja, ki so v imetju ustvarjajo zlo in trpljenje , je prva zveza v zakonu odvisnega izvora ali "kolo življenja" (bhavacakra).
(Skt.), Avidzhya (Pali) - .. Nevednost, sinonim - zavajanje (moha). Prvo načelo zla in trpljenja v življenju, t. Da. To je ignoranca ne more videti resnično naravo stvari in narave, nenehno spremenljivost realnosti, negativne vidike samo-osredotočenosti in tako naprej. D. nevednosti kot osnova za vse zaradi delovanja katerega koli bitja, ki so v imetju ustvarjajo zlo in trpljenje , je prva zveza v zakonu odvisnega izvora ali "kolo življenja" (bhavacakra). To je - eden izmed wormholes in je vzrok za slabe navade, še posebej v budizmu obstajajo tri vir zla: nevednost, pohlep, sovraštvo, ki so v imetju ustvarjajo slabo karmo. - V.I. kopnev

budizem. Slovar. - M .: Republika. N. L. Zhukovska, V. I. Kornev. 1992.