Balagatskoe gibanje

Balagatskoe gibanje
- Uveljavljeno v znanstveni literaturi napačen izraz za gibanje v vaji. Lamaizem, ki je nastal na začetku. 20 centov. na pobudo datsan Lama Kizhinginsky Lubsan Samdzn Tsydenova (1842-1920) in Hambo Lama v Tibetanec. Samostan Gumbum Jayaks-gegen. Ch. ideja
- uveljavljeno v znanstveni literaturi napačen izraz za gibanje v vaji. Lamaizem, ki je nastal na začetku. 20 centov. na pobudo datsan Lama Kizhinginsky Lubsan Samdzn Tsydenova (1842-1920) in Hambo Lama v Tibetanec. Samostan Gumbum Jayaks-gegen. Ch. ideja