Glavni pridiga

Glavni pridiga
- (Kitajski benmen, japonska hommon ..) - zadnjih 14 poglavij sutre v-ryh do, po dvodelni delitev na Lotus sutre, sprejeto v šolah Tiantai-Tsung (Tendai-shu), Nichiren in njihove veje, se razkrije "skrito bistvo" buddh. doktrina nesmrtnosti Buddha Shakyam
- (kitajski benmen, japonska hommon ..) - zadnjih 14 poglavij sutre v-ryh do, po dvodelni delitev na Lotus sutre, sprejeto v šolah Tiantai-Tsung (Tendai-shu), Nichiren in njihove veje, se razkrije "skrito bistvo" buddh. doktrina nesmrtnosti Buddha Shakyam