Bhavavića, Bhavya

Bhavavića, Bhavya
- (6. Stoletje.) - ugledna indobujistična. mislec, privrženec Nagarjuna in Madhyamika-ustanovitelj Svatantrika - podshkoly Mahayana filozofija. B. izpodbija apofatično tehniko Buddhapalitas, kar je pripeljalo do razpada med madhyamikas. Zavrnitev možnost
- (6. Stoletje.) - ugledna indobujistična. mislec, privrženec Nagarjuna in Madhyamika-ustanovitelj Svatantrika - podshkoly Mahayana filozofija. B. izpodbija apofatično tehniko Buddhapalitas, kar je pripeljalo do razpada med madhyamikas. Zavrnitev možnost