Kominist

Kominist
("Komunist") tedenski časopis, organ Zveze komunistov Jugoslavije. Ustanovljen je bil januarja 1925. Objavljen je (kot tedenski - 1. maja 1957) v Beogradu na srbsko-hrvaškem (cirilskem in latinskem), slovenskem in makedonskem jeziku. Naklada (1972) 132, 5000 izvodov. Velika sovjetska enciklopedija. - M .
("komunist") tedenski časopis, organ Zveze komunistov Jugoslavije. Ustanovljen je bil januarja 1925. Objavljen je (kot tedenski - 1. maja 1957) v Beogradu na srbsko-hrvaškem (cirilskem in latinskem), slovenskem in makedonskem jeziku. Naklada (1972) 132, 5000 izvodov. Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.