Koncentracija bank

Koncentracija bank
Koncentracija večino bančnih poslov v vedno manjšem številu velikih in večjih bank. Pojavljajo se na podlagi koncentracije proizvodnje in kapitala v kapitalizmu, ki hkrati krepi te procese. V dobi imperializma, K. b. To vodi do pojava velikanskih bančnih monopolov, tesno spojilo z industrijskimi monopolov, in je pomemben dejavnik pri oblikovanju finančnega kapitala (glej.
img src="{skip}/the-great-soviet-encyclopedia|

Lit. : Anikin A., Kreditni sistem sodobnega kapitalizma, Moskva, 1964; Usokin V., monopolistični bančni kapital ZDA: resničnost in miti, Moskva, 1964; Shenaev V., Banke in krediti v sistemu finančnega kapitala Nemčije, M., 1967; Največji monopoli na svetu. Kratki priročnik, M., 1968. 999. M. Usskin. Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.