Concentric

Concentric
S skupnim središčem; koncentrični krogi - krogi različnih polmerov s skupnim središčem. Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.
s skupnim središčem; koncentrični krogi - krogi različnih polmerov s skupnim središčem. Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.