Conchology

Conchology
Konhiliologiya (iz grške . kónche, konchýlion - umivalnik in ... nologije (glej ... nologije.)) , del zoologije, ki se ukvarja z lupin (predvsem školjk (glej školjke.)) . Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.
konhiliologiya (iz grške . kónche, konchýlion - umivalnik in ... nologije (glej ... nologije.)) , del zoologije, ki se ukvarja z lupin (predvsem školjk (glej školjke.)) . Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.