Conchos

Conchos
(Conchos) reka v S. Mehiki, desni pritok meje z ZDA str. Rio Bravo del Norte (ameriška Rio Grande). Dolžina je približno 700 km, povodje je 77 tisoč km 2 . Izvira iz območij zahodnega Sierra Madre, teče vzdolž mehiškega visokogorja, se nahaja v kanjonih. Poleti je pomanjkanje vode, pozimi in spomladi - poplave.
(Conchos) reka v S. Mehiki, desni pritok meje z ZDA str. Rio Bravo del Norte (ameriška Rio Grande). Dolžina je približno 700 km, povodje je 77 tisoč km 2 . Izvira iz območij zahodnega Sierra Madre, teče vzdolž mehiškega visokogorja, se nahaja v kanjonih. Poleti je pomanjkanje vode, pozimi in spomladi - poplave. Povprečni pretok je 70 m 3 / sec. V srednjem toku jezu Bokylo (HE) tvori velik rezervoar v Torontu. Uporablja se za namakanje. Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.