Kondenzirano stanje

Kondenzirano stanje
Snovi, trdno in tekoče stanje snovi. V nasprotju s plinastim stanjem snovi v kondenziranem stanju ima razporeditev delcev (ioni, atomi, molekule). Kristalne trdne snovi imajo visoko stopnjo naročanja - dolge reda v razporeditvi delcev. Delci tekočin in amorfne trdne snovi so bolj kaotični, za njih je značilen kratkotrdni red (glej Far order in kratki red).
snovi, trdno in tekoče stanje snovi. V nasprotju s plinastim stanjem snovi v kondenziranem stanju ima razporeditev delcev (ioni, atomi, molekule). Kristalne trdne snovi imajo visoko stopnjo naročanja - dolge reda v razporeditvi delcev. Delci tekočin in amorfne trdne snovi so bolj kaotični, za njih je značilen kratkotrdni red (glej Far order in kratki red). Lastnosti snovi v kondenziranem stanju določajo njihova struktura in interakcija delcev (glej Intermolekularna interakcija, Fluid, Solid) . Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.