Kondenzirani sistem

Kondenzirani sistem
Termodinamični sistem, ki vsebuje niti plina niti pare in s tem, tvorjen samo trdne in (ali) tekočo fazo. Glejte Condensed State of the Substance, Phase, Phase Rule . Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.
termodinamični sistem, ki vsebuje niti plina niti pare in s tem, tvorjen samo trdne in (ali) tekočo fazo. Glejte Condensed State of the Substance, Phase, Phase Rule . Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.