Condottiere

Condottiere
(Italijanska condottieri, od condotta - pogodba o zaposlitvi za služenje vojaškega roka) voditelji najeli vojaške enote (podjetja) v Italiji 14-16 stoletja. , ki so služili posameznim knezam in papežem. V razmerah stalnih vojn med italijanskimi državami so pridobili velik pomen. V 14. stoletju. Od konca 14.
(italijanska condottieri, od condotta - pogodba o zaposlitvi za služenje vojaškega roka) voditelji najeli vojaške enote (podjetja) v Italiji 14-16 stoletja. , ki so služili posameznim knezam in papežem. V razmerah stalnih vojn med italijanskimi državami so pridobili velik pomen. V 14. stoletju. Od konca 14. stoletja so jih zaposlili predvsem tuji vitezi. Italijanski K. množi tujce. Nekateri K., ki je prevzel oblast v mestih, je utemeljil tiranijo (npr. Francesco Sforza v Milanu). K., ropanje in uničujoča Italija, je prispevala k oslabitvi države. Od konca 15. stoletja. Ko je pehota in topništvo začel igrati večjo vlogo kot konjenico (ki je bila glavna sila kondoterskih enote), K. Zavod je postopno zmanjšujejo. Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.