Vstavite cev

Vstavite cev
( Monokle ) - spali, jesti (Fry) Povpr. Ko je bil še vedno vodja okrožja, je uspel vse imena svoje žene položiti v cev ... Pisemsky. Masoni. 3, 11. Cf. Alles durch den Schornstein jagen (verprassen). Povpr. Gain du cordonnier sort par le fumier. Povpr. Verterat in fumum et cinerem. Odušil je dim v dima in pepel (zamudil je cev).

( monokle ) - spali, jesti (Fry) Povpr. Ko je bil še vedno vodja okrožja, je uspel vse imena svoje žene položiti v cev ... Pisemsky. Masoni. 3, 11. Cf. Alles durch den Schornstein jagen (verprassen). Povpr. Gain du cordonnier sort par le fumier. Povpr. Verterat in fumum et cinerem. Odušil je dim v dima in pepel (zamudil je cev). Hor. Epist. 1, 15, 39. Pijan kot čevljar. Glej v cevi za izlet. Ruska misel in govor. Svoje in druge ". Izkušnje ruske frazeologije. Zbirka figurativnih besed in alegorij. TT 1-2. Hodenje in natančne besede. Zbirka ruskih in tujih citatov, pregovorov, izgovarjav, pregovorskih izrazov in posameznih besed. St. Petersburg. , tip. Ak. znanosti. . MI Mikhelson. 1896-1912.