Razsvetlijo z umom

Razsvetlijo z umom
( Monokle ) - razumeti, kaj ni bilo jasno Cf. In takoj, kakor da so se lise oddaljile od njegovih oči, in nenadoma se je spoznal in postal krst. Acts. Apost. 9, 18. Ruska misel in govor. Svoje in druge ". Izkušnje ruske frazeologije. Zbirka figurativnih besed in alegorij. TT 1-2. Hodenje in natančne besede.

( monokle ) - razumeti, kaj ni bilo jasno Cf. In takoj, kakor da so se lise oddaljile od njegovih oči, in nenadoma se je spoznal in postal krst. Acts. Apost. 9, 18. Ruska misel in govor. Svoje in druge ". Izkušnje ruske frazeologije. Zbirka figurativnih besed in alegorij. TT 1-2. Hodenje in natančne besede. Zbirka ruskih in tujih citatov, pregovorov, izgovarjav, pregovorskih izrazov in posameznih besed. St. Petersburg. , tip. Ak. znanosti. . MI Mikhelson. 1896-1912.