Posnemati

Posnemati
Stavi žig , žig Cf. Žig papirja - žig z žigom državnega emblema. Povpr. Kot znak njegovega izpusta iz muhamedske vere so mu naročili, naj ga na desnici pod blagovno znamko podoba križanja Gospoda. Baranshchikov je bil zelo prizadet, ko je (žig) žigosal . Leskov. Navdihujoče rešitve. 9. Cf. Stempel (Stämpel - Stampfe) - žig, žig.

stavi žig , žig Cf. Žig papirja - žig z žigom državnega emblema. Povpr. Kot znak njegovega izpusta iz muhamedske vere so mu naročili, naj ga na desnici pod blagovno znamko podoba križanja Gospoda. Baranshchikov je bil zelo prizadet, ko je (žig) žigosal . Leskov. Navdihujoče rešitve. 9. Cf. Stempel (Stämpel - Stampfe) - žig, žig. Povpr. Stampa ( to ) - žig. Glej blagovno znamko.

Ruska misel in govor. Svoje in druge ". Izkušnje ruske frazeologije. Zbirka figurativnih besed in alegorij. TT 1-2. Hodenje in natančne besede. Zbirka ruskih in tujih citatov, pregovorov, izgovarjav, pregovorskih izrazov in posameznih besed. St. Petersburg. , tip. Ak. znanosti. . MI Mikhelson. 1896-1912.