Delati kot volk

Delati kot volk
(Konj) - o trdo delo Korinta. 9, 9. Timotej. 5, 18. Deut. 24, 4. Ruska misel in govor. Svoje in druge ". Izkušnje ruske frazeologije. Zbirka figurativnih besed in alegorij. TT 1-2. Hodenje in natančne besede. Zbirka ruskih in tujih citatov, pregovorov, izgovarjav, pregovorskih izrazov in posameznih besed.

(konj) - o trdo delo Korinta. 9, 9. Timotej. 5, 18. Deut. 24, 4.

Ruska misel in govor. Svoje in druge ". Izkušnje ruske frazeologije. Zbirka figurativnih besed in alegorij. TT 1-2. Hodenje in natančne besede. Zbirka ruskih in tujih citatov, pregovorov, izgovarjav, pregovorskih izrazov in posameznih besed. St. Petersburg. , tip. Ak. znanosti. . MI Mikhelson. 1896-1912.